Fagområde: Tilflytting

Samse Tak og kartlegging av småbruk

To tilflyttingsprosjekter som skal øke bosettingen i Halsa, Surnadal og Tingvoll kommune.

Kommunene har hatt to samarbeidsprosjekter for å øke bosettingen.

 1. Samse Tak var det første prosjektet og innebar en helhetlig satsing på entreprenørskap for å få økt etablering og bosetting. Prosjektet hadde oppstart i mars 2004 og ble avsluttet 30. juni 2006.
 2. Det andre prosjektet foregikk det i perioden 2004-2007 med en kartlegging av småbruk med henblikk på å få til bosetting.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Fred og ro
 • Vakker natur

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Nyetablering og tilflytting.

Målgrupper

Alle typer innflyttere.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Samse Tak og kartlegging av småbruk er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.