ROM for alle i Bø

Prosjektet skal auke tilflyttinga til Midt-Telemarksregionen og styrke Bø som regionsenter og studiestad.

Prosjektet «ROM for alle i Bø” i Telemark er eit tre-årig fysisk stadutviklingsprosjekt. Kommunen ønskjer å etablere fleire møteplassar med lav terskel i Bø sentrum. Det overordna målet for prosjektet er å auke tilflyttinga til Midt-Telemarksregionen og styrke Bø som regionsenter og studiestad.

Prosjektet er tildelt ein million kroner i Bolystmidler i 2012.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.