Fagområde: Tilflytting

Risør

Risør har startet flere tiltak for å få flere mennesker til å flytte til byen.

I Risør har det vært arrangert åpne møter for personer som er nysgjerrige på hvilke muligheter det er for å flytte (tilbake) til Risør, og hvordan det er å være bosatt i kommunen. Målet er å skape et møtested mellom på den ene siden mennesker som søker arbeid og tilgang til ulike miljø og nettverk, og på den andre siden personer som er aktive i lokalsamfunnet, som deltar i arbeids- og foreningsliv og som ønsker å rekruttere nye mennesker. Det er opprettet en egen facebookside Flytt til Risør (nede pr 08.08.2016) som ledd i markedsføringen.

Prosjektinnehaverene legger vekt på å bedre internt omdømme og engasjement i nærmiljøet for å gjøre det mindre aktuelt å flytte fra kommunen. Dette vil videre øke attraktiviteten til å flytte til Risør hvor fokus vil være på arbeidsmuligheter knyttet til eksisterende miljøer og næringsliv.

Aktiviteter

  • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
  • Annonsering i media
  • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
  • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
  • Bruk av sosiale medier

Viktigste salgsargument

  • Livskvalitet
  • Gode oppvekstvilkår
  • Kulturtilbud

Samarbeidspartnere

  • Risør Næringshage
  • Agderforskning (2011)

Hovedmål

Tilflytting

Målgrupper

Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Risør er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.