Fagområde: Tilflytting

Ressursdatabase for Hallingdal

Rekruttering til arbeidslivet.

Rekruttering er eit sentralt arbeidsområde for Regionrådet for Hallingdal og Hallingdal Næringshage. Eit av tiltaka er ein database der personar som ynskjer kontakt med regionen kan registrere sin cv. Målet er å formidle kontakt mellom arbeidslivet og potensielle arbeidstakarar/etablerarar. Det er no registrert nærare 300 personar i rekrutteringsbasen. Nettportalen til databasen er for tiden nede.

Aktiviteter

  • Eigen nettstad

Hovedmål

Rekruttere arbeidstakere.

Målgrupper

  • Arbeidskraft generelt
  • Entreprenører

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Ressursdatabase for Hallingdal er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.