Fagområde: Tilflytting

Rekruttering i Eid

Ulike rekrutteringstiltak i Eid kommune.

Eid arbeider med flere tiltak for rekruttering til kommunen:

 1. Eid arrangerte i 2008-2011 påsketreff for utflytta ungdommer (og eldre) for å vise hva en har å tilby ved tilbakeflytting.
 2. I tillegg har Eid deltatt på rekrutteringsmesser i Bergen, Oslo og Trondheim i regi av Framtidsfylket, med mål å få opp kunnskapen om kommunen og arbeidslivet blant høyt utdannede (2008-2011).
 3. Nordfjordeid har egen nettportal www.nordfjordeid.no som blant annet retter seg mot potensielle tilflyttere. «Eid inviterer!» er slagordet.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brosjyrer og lignende
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Bruk av sosiale medier, f.eks Facebook

Viktigste salgsargument

 • Kulturtilbud
 • Arbeidsplasser
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Næringslivet
 • Regionrådet for Nordfjord
 • Kommunene ellers i Nordfjord

Hovedmål

Tiltrekke seg tilflyttere.

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Ungdom

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Rekruttering i Eid er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.