Fagområde: Tilflytting

Rekruttering av innflyttere i Kvinnherad

Ulike tilflyttingstiltak i Kvinnherad Kommune

Kvinnherad har arbeidet med å rekruttere innflyttere på flere måter:

 • Kom til Kvinnherad: Samlinger i de store byene der store bedrifter presenteres. Det er til sammen fire samlinger årlig. Nettside: komtilkvinnherad.no
 • Kom heim- arrangement i kommunen hvor utflyttet ungdom inviteres til en kveld i kommunen (2005 – 2007)».
 • Kvinnherad Næringsservice (KN) og Kvinnherad kommune (KK) sender velkomstbrev til alle nye foretak i kommunen som er registrert i Brønnøysund.
 • Kom til Kvinnherad sender velkomstbrev til alle tilflyttere (fra 2010).
 • Årlige tilflyttersamlinger – KK og KN inviterer alle som flytta hit det siste året til samling med trekking av en pris (fra 2010).
 • Samarbeidsrådet for Sunnhordland har hatt omdømmeprosjekt (omtalt i eget oppslag ovenfor.
 • Liv og Lyst på Fjelberg i Kvinnherad kommune (omtalt i eget oppslag ovenfor)
 • Uskedalen Utvikling inviterte alle tilflyttede til informasjonsmøte.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt.
 • Brosjyrer og lignende
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Friluftsliv
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i HordalandNæringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Rekruttering av tilflyttere

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Potensielle tilbakeflyttere • Arbeidskraft generelt
 • Livsstilsflyttere fra utlandet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Rekruttering av innflyttere i Kvinnherad er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.