Regionalt tilflytterprosjekt Nord-Gudbrandsdalen

Kommunalverter og internettportal er noe av det som skal øke tilflyttingen til Nord-Gudbrandsdalen.

Dette er en samlet satsing i Nord-Gudbrandsdalen i regi av Regionalt utviklingssenter og Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal. Målet er å stabilisere utflyttinga og øke tilflyttinga til Nord-Gudbrandsdalen. Kartleggingsfase og tiltaksfase: 2007 – 2010.

Kommunene har nå etablert tilflytting som en ordinær tjeneste blant annet gjennom egne kommunalverter og gjennom den felles internettportalen komtiloss.no. Har gjennom regionalt tilflytterprosjekt etablert vertskapsfunksjon som egen tjeneste i kommunen. Nettportal er: www.komtiloss.no.

Samarbeidspartneren er regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, og arbeidet er organisert som et regionalt samarbeidsprosjekt med ansatt prosjektleder.

Aktiviteter

  • Brev til potensielle tilflyttere
  • Eget nettsted
  • Brosjyrer og lignende
  • Vertsskapsordning
  • Kartleggingsarbeid

Viktigste salgsargument

  • Livskvalitet
  • Godt oppvekstmiljø
  • Friluftsliv

Hovedmål

Øke tilflyttingen til Nord-Gudbrandsdalen

Målgrupper

Alle typer innflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Regionalt Tilflytterprosjekt Nord-Gudbrandsdalen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.