Regionalt profileringsprosjekt Nord-Gudbrandsdalen

Prosjekt som skal synliggjøre Nord-Gudbrandsdalen for potensielle tilflyttere og næringsetablerere.

Profileringsprosjektet i Nord-Gudbrandsdalen startet høsten 2002 i regi av Regionalt Utviklingssenter, Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal. Prosjektet hadde som mål å synliggjøre regionen på en fordelaktig måte overfor potensielle tilflyttere og næringsetablerere.

Et vesentlig element i prosjektet var å styrke det indre samhold i regionen gjennom å opptre i fellesskap i en rekke sammenhenger. Prosjektet ble avsluttet i 2006 og videreført som «regionalt tilflytterprosejkt» – se oppslag nedenfor.

Samarbeidspartneren er regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, og arbeidet er organisert som et regionalt samarbeidsprosjekt med ansatt prosjektleder.

Aktiviteter

  • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
  • Brev til potensielle tilflyttere
  • Brosjyrer og lignende
  • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted

 Viktigste salgsargument

  • Livskvalitet
  • Godt oppvekstmiljø
  • Friluftsliv

Hovedmål

Synliggjøre regionen på en fordelaktig måte overfor potensielle tilflyttere og næringsetablerere.

Målgrupper

Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Regionalt profileringsprosjekt Nord-Gudbrandsdalen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.