Fagområde: Tilflytting

Prosjekt bosetting

To parallelle prosjekt med målsetting om å gi økt bosetting i Åmot kommune.

Prosjekt bosetting besto av to parallelle prosjekt med målsetting om å gi økt bosetting i Åmot kommune. Målgruppene var forsvarsfamilier, tilbakeflyttere og nederlendere. Prosjektet har siden starten i april 2008 hatt et høyt aktivitetsnivå med flere pågående tiltak. Dette har gitt resultater som vises i statistikken fra Statistisk sentralbyrå.

En negativ trend med nedgang i folketallet i Åmot kommune begynner nå å vise positiv utvikling med økning i antall innbyggere i 2009. Det er opprettet en egen stilling for dette arbeidet.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Kampanje for å synliggjøre regionene som bosted
 • Samarbeid med næringsliv/og eller frivillige organisasjoner
 • Integreringstiltak for tilflyttede
 • Samarbeid med forsvarets familiekoordinatorer

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Næringslivet
 • Forsvaret

Hovedmål

Økt bosetting i Åmot kommune.

Målgrupper

 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Flyttere fra storbyområder
 • Hyttefolk
 • Forsvarsfamilier

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Prosjekt bosetting er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.