Propell i Gratangen

Gratangen har etablert egen stilling som «propell» for å ta seg av næringsutvikling og rekrutteringsarbeid.

Dette var opprinnelig et prosjekt fra 2008 – 2010, men er nå omgjort til fast stilling. Et av de store prosjektene propellen er involvert i er Blest i Havlandet sammen med Skånland og Lavangen.

Samarbeidspartnere

  • Grende-/bygdelag
  • Næringslivet
  • Frivillige lag og organisasjoner

Målgruppe

Alle typer innflyttere

Aktiviteter

  • Brosjyrer og lignende
  • Deltatt på utstillinger/stand
  • Samarbeid med næringslivet og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
  • Integreringstiltak for tilflyttere

Viktigste salgsargument

  • Livskvalitet
  • Sentral beliggenhet
  • Gode tjenestetilbud

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Propell i Gratangen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.