Profilering av Gjøvikregionen

Aktiviteter for å vise frem arbeidsmulighetene og bomulighetene i regionen.

Regionen har arrangert to samlinger for utflyttere i Oslo. På det første treffet deltok over 200 utflyttere. Her forsøkte prosjektdriverne å vise frem arbeidsmulighetene og bomulighetene i regionen. Den andre samlingen var det utflytterne som ga regionen innspill på hva de ønsker/trenger for å kunne flytte tilbake, hva har Oslo som de ønsker seg.

Samarbeidspartner er Regionrådet for Gjøvikregionen, og arbeidet er organisert som et samarbeid med næringshage og handelsstandsforening.

Aktiviteter

Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk.

Viktigste salgsargumenter

  • Livskvalitet
  • Godt oppvekstmiljø
  • Gode tjenestetilbud

Hovedmål

Vise frem arbeidsmulighetene og bomulighetene i regionen.

Målgrupper

  • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
  • Barnefamilier

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Profilering av Gjøvikregionen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.