PADIMA – Interreg. prosjekt

Et samarbeidsprosjekt der hovedmålsettingen er å forbedre den delen av regionalpolitikken som skal resultere i ulike tiltak for å øke folketallet i fjellregionene.

PADIMA er et samarbeidsprosjekt der hovedmålsettingen er å forbedre den delen av regionalpolitikken som skal resultere i ulike tiltak for å øke folketallet i fjellregionene. PADIMA  (Policies Against Depopulation in Mountan Areas) består av fjellregioner med ulik grad av befolkningsnedgang.

PADIMA-prosjektet skal bidra til en forbedring av regionalpolitiske tiltak og grep for å motvirke befolkningsnedgang i fjellregioner gjennom utveksling av gode eksempler. Prosjektets partnerskap består av regioner i Europa med ulik grad av befolkningsnedgang, som blant annet vil teste ut om suksessoppskrifter fra Norge kan fungere i fjellregioner i sør, og omvendt. Arbeidet er organisert inn i eksisterende stillinger.

Viktigste salgsargument

  • Godt oppvekstmiljø
  • Arbeidsplasser
  • Boliger

Samarbeidspartnere

  • Buskerud Fylkeskommune
  • Hedmark fylkeskommune
  • Euromonatana (FR), UCCIMAC (FR)
  • Province of Turin (IT)
  • IREALP – Research Institute for the Ecology and the Economy applied to Alpine Areas (IT)
  • Dalarna Regional Development Council (SE).

Hovedmål

Forbedre den delen av regionalpolitikken som skal resultere i ulike tiltak for å øke folketallet i fjellregionene.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Padima – Interreg. prosjekt er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.