Fagområde: Omdømme Tilflytting

Oppdag Troms

Forprosjekt for å utvikle et langsiktig prosjekt som skal bidra til å profilere, markedsføre og tilrettelegge for at Troms skal framstå som attraktivt bosted.

Dette er et forprosjekt for å utvikle et langsiktig prosjekt som skal bidra til å profilere, markedsføre og tilrettelegge for at Troms skal framstå som attraktivt bosted for forsvarets personell spesielt, men også for andre yrkesgrupper generelt.

Det er laget en nettportalen oppdagtroms.no (nede pr august 2016) for de som vurderer å flytte til Midt-Troms. Det er en guide til bosted, jobb, oppvekst og fritid. Samarbeid med Forsvaret.

Samarbeidspartnere

 • Troms fylkeskommune
 • Midt-Troms regionråd
 • Forsvaret

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Kvinner
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Eget nettsted
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Sentral beliggenhet
 • Gode tjenestetilbud
 • Arbeidslivkvalitet

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Oppdag Troms er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.