Fagområde: Omstilling Tilflytting

Omstillingsprosjektet i Skjervøy

Prosjekt som skal bidra til at posteniselle tilbakeflyttere kommer til Skjervøy.

Skjervøy kommune har sammen med Haltti Næringshage profilert seg i overfor studenter på arbeidslivsdagene ved Universitetet i Trømsø. Kommunen inviterte til en uformell sammenkomst på en restaurant i Tromsø der det ble servert gratis pizza. 51 studenter fra regionen møtte, hvorav 20 var fra Skjervøy. Tema for sammenkomsten var fremtidige arbeidsplasser og hva som ellers må til for at studentene flytter tilbake til regionen.

I 2005 ble det i forbindelse med Omstillings- og utviklingsprosjektet arrangert en arbeidslivsdag i samarbeid med Ungdomsskolene i Skjervøy, Skjervøy videregående skole og Nord-Troms regionråd (kunnskapsløftet). Lokale bedrifter presenterte seg, og hensikten var at elevene fikk innsikt i de ulike bedriftene og hvilket behov de hadde for fremtidig arbeidskraft.

Skjervøy deltar dessuten i prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms i regi av Nord-Troms regionråd.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Troms Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Entreprenører

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Gode tjenestetilbud
 • Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Omstillingsprosjektet i Skjervøy (2006-2011) er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.