Omstillingsarbeidet LiV – Lebesby i Vekst

Nytenkning skal føre til økt sysselsetting og bosetting i Lebesby

Bakgrunnen for prosjektet (2007 – 2012) er den negative utviklingen som har vært langs kysten med tanke på arbeidsplasser, alderssammensetning og utdanningsnivå. Lebesby har fått ekstra midler av Finnmark Fylkeskommune på grunn av sin status som omstillingskommune, og disse midlene har finansiert omstillingarbeidet LiV. Arbeidet har vært integrert i eksisterende stillinger.

Innsatsområder

 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte
 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett
 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter
 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv
 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser
 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri

Målgrupper

 • Ungdom
 • Arbeidskraft generelt
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Aktive lag og foreninger, fritidstilbud

Hovedmål

Hovedmålet er å stimulere til nytenkning og endringer for å oppnå økt sysselsetting og bosetting i kommunen.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.