Fagområde: Omdømme

Omdømmeprosjekt i Hasvik

God medeprofilering er sentralt i samarbeidsprosjektet mellom Kommunen og utviklingsselskapet Hasvik utvikling (HUT).

Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om hvorfor det er viktig at kommunen har et godt omdømme, synliggjøre kvalitetene ved Hasvik kommune som bosted og bidra til at Hasvik fremstår med en tydeligere profil.

Som et ledd i dette arbeidet har Hasvik kommune blant annet utviklet en mal for stillingsannonser og offentlige utlysninger, og de har utarbeidet et borgerbrev som kan kjøpes sammen med en Sørøyborger T-skjorte av alle som har vært på Sørøya minst en gang.  Pengene brukes til drift av Sørøydagene.

Kommunen mener de har funnet noen grep som virker, og vil fortsette arbeidet i både kommunal og regional regi (Vest-Finnmark regionråd/Flyttnordover.no). Arbeidet med satsingen er integrert i eksisterende stillinger.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Innovasjon Norge

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Entrepenører

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å trekke folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulerer borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer o.l.
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Lobbyarbeid mot konkrete bedrifter for å få de til å etablere virksomheter i vår kommune

Viktigste salgsargument

 • Vakker natur
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Arbeidsplasser

Nettside om kommunens omdømmeprosjekt.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.