Fagområde: Omdømme Tilflytting

Omdømme forprosjekt i Hasvik

Kommunen og utviklingsselskapet HUT (Hasvik i utvikling) samarbeider om et omdømmeprosjekt der god medieprofilering av Hasvik er sentralt.

Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om hvorfor det er viktig at kommunen har et godt omdømme, synliggjøre kvalitetene ved Hasvik kommune som bosted og bidra til at Hasvik fremstår med en tideligere profil.

Som et ledd i dette arbeidet har Hasvik kommune blant annet utviklet en mal for stillingsannonser og offentlige utlysninger og de har utarbeidet et borgerbrev som kan kjøpe sammen med en Sørøyborger T-skjorte av alle som har vært på Sørøya minst en gang. Pengene brukes til drift av Sørøydagene.

Kommunen mener de har funnet noen grep som virker, og vil fortsette arbeidet i både kommunal og regional regi (Vest-Finnmark regionråd/Flyttnordover.no).

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Entreprenører

Aktiviteter

 • Arrengament utenfor kommunen for å tiltrekke folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer o.l.
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Lobbyarbeid mot konkrete bedrifter for å få de til å etablere virksomheter i vår kommune

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Omdømme forprosjekt i Hasviker presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket inngår som ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av eit større prosjekt ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.