Fagområde: Tilflytting

Økt tilflytting til Hadsel

Tiltak for å øke tilflyttingen

 1. Studenttreff hvor alle studentene som er hjemme på juleferie inviteres til romjulstreff der både ordfører, kommuneledelsen og utvalgte bedrifter stiller opp. Dette kombineres gjerne med et bedriftsbesøk. Har blitt arrangert siden 1991.
 2. I samarbeid med lokalavisen har kommunen laget en infoavis med alle mulighetene vi har i kommunen. Denne ble sendt til hele Vesterålen samt alle som abonnerte på lokalavisen utenbys. Startet i 2009 og er avsluttet.
 3. Deltar i det regionale prosjektet Lev Vesterålen. Regionen presenterer seg på universitet/høyskole, og inviterer hjem til omvisning. Programmet utarbeides i samarbeid med bedrifter i regionen. Prosjektet dekker reiseutgifter, og bedrifter og kommuner spanderer lunsj, etc. «Fløtt heim» har pågått siden 2010.
 4. Sommerjobb til studenter hvor turistinformasjonen prioriterer studenter, slik at de får sette seg godt inn i mulighetene i kommunen og regionen. Tanken er at de skal få øynene opp for regionen. Har pågått siden 1990.

Samarbeidspartnere

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige lag og organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Kulturtilbud
 • Arbeidsplasser

«Økt tilflytting til Hadsel» er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.