Nyskapning og utvikling i Ytre Namdal (NYN)

Næringsutviklingsarbeid i Leka, Nærøy og Vikna.

Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN) er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid i kommunene Leka, Nærøy og Vikna i perioden 2010 – 2015. Programmet skal bidra til å skape 250 nye og lønnsomme arbeidsplasser, styrke verdiskapinga og bidra til økning i regionens samlede befolkningsutvikling. Perioden for prosjektet er 2010 – 2015.

Aktiviteter

 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Viktigste salgsargument

 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser
 • Godt oppvekstmiljø

Samarbeidspartnere

 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Ytre Namdal Regionråd
 • Næringslivet

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt

Mer informasjon på prosjektets hjemmeside (nede pr 07.02.2020 red anm).

Hovedmål

Skape 250 nye og lønnsomme arbeidsplasser.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Nyskapning og utvikling i Ytre Namdal (NYN) er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.