Fagområde: Tilflytting

Nyinnflyttertreff i Selbu

To tiltak som retter seg mot nyinnflyttere i Selbu kommune.

Selbu er med i samarbeidstiltaket Blilyst med innlandskommunene Holtålen, Midtre-Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros.

I tillegg har Selbu egne tiltak for tilflyttere:

 1. Det har to ganger vært gjennomført treff for nyinnflyttede.
 2. Det ble tilbudt gratis boligtomter der kommunen betalte råkostnadene.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Bruk av rekrutteringsbyrå
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Vakker natur
 • Godt oppvekstmiljø
 • Kulturtilbud

Samarbeidspartnere

 • Bygdekvinnelaget og frivillighetssentralen har vært sammen om nyinflyttertreffene i lag med kommunen
 • Næringslivet

Hovedmål

Økt tilflytting

Målgrupper

Alle typer innflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Nyinnflyttertreff i Selbu er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.