Nettverk for optimistbygder

Et samarbeidsprosjekt om økt tilflytting mellom fem småsamfunn

Nettverk for optimistbygder var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og seks lokalsamfunn i fem kommuner i Sør-Trøndelag.

De seks optimistbygdene er Bessaker i Roan kommune, Budalen i Midtre Gauldal kommune, Hasselvika i Rissa kommune, Lønset i Oppdal kommune og Sætervik og Vingsand i Osen kommune. Målet var at optimistbygdene skal lære av hverandre, inspirere, glede og oppmuntre hverandre. En skulle finne fram til felles muligheter og utfordringer og samarbeide om tiltakene og løsningene. Arbeidet ble integrert i eksisterende stillinger.

Prosjektet var en del av den nasjonale småsamfunnssatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet. Optimistbygdnettverket samarbeidet med Frøya inn i framtida som var et annet prosjekt i denne satsingen. Norsk senter for bygdeforskning har evaluert prosjektene.

Periode: 2006 – 2010

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertskapsordning
 • Integreringstiltak for tilfyttede

Viktigste salgsargument

 • Vakker natur
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgruppe

Alle typer innflyttere

Mer informasjon finnes på prosjektes hjemmeside optimistbygd.no. (nede pr 03.10.2022 red.anm)

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Nettverk for optimistbygder er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.