Fagområde: Tilflytting

Nettportalen Trollheims-porten

Nettportal som blant annet skal benyttes til å informere og til å fortelle om mulighetene i Rindal for potensielle tilflyttere.

Trollheimsporten er en nettportal som i utgangspunktet er laget for at hele lokalsamfunnet skal ha et møtested. Kommunene, lag og organisasjoner, næringsliv og innbyggere kan formidle nyheter og annet gjennm portalen. Nettportalen skal blant annet benyttes til å informere og til å fortelle om mulighetene i Rindal for potensielle tilflyttere. Det er en egen side viet utflytta ungdommer med hjemlengsel. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

  • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
  • Deltatt på utstillinger/stand
  • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

  • Livskvalitet
  • Godt oppvekstmiljø
  • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

  • Næringslivet
  • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Informere og fortelle om mulighetene i Rindal og Surnadal for potensielle tilflyttere.

Målgrupper

  • Ungdom
  • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Nettportalen Trollheims-porten er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.