Fagområde: Tilflytting

Nesset som vekstkommune

To tilflytningstiltak i Nesset kommune.

Nesset har i tillegg til å være med i det regionale tiltaket Jobb i Romsdal et Vekstkommuneprogram. Programmet har to elementer som er tilflyttingsrelevant, Folk i alle hus og rekruttering fra utlandet: Prosjektet Folk i alle hus skal øke tilflyttingen og bidra til utvikling i bygdene i Nesset og i regionen. Prosjektet, som er finansiert av vekstkommuneprogrammet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, skal gå over tre år.

Prosjektet har som mål å få fast bosetting i 10 fraflyttede småbruk og 40 nye innbyggere i Nesset. I januar 2012 kontaktet Vekstkommuneprogrammet Molde Kommune og Molde Næringsforum for å få til et samarbeid om å skaffe regionen arbeidskraft og bosetting gjennom tilflytting fra utlandet. Prosjektet innebar markedsføring på en emigrasjonsmesse i Utrecht. Messen ble arrangert av Placement. Arbeidet er integrert inn i to eksisterende stillinger.

Aktiviteter

  • Deltatt på utstillinger/stand
  • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk

Samarbeidspartnere

  • Molde næringsforum
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Rekrutteringsbyrå(Placement)

Hovedmål

Tiltrekke seg tilflyttere fra inn- og utland.

Målgrupper

  • Arbeidskraft generelt
  • Nederlendere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Nesset som vekstkommune er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.