Fagområde: Tilflytting

Move to MoRe

Nettprosjekt for økt tilflytting og rekruttering til Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune har initiert og gjennomført det treårige prosjektet Move to MoRe. Målet med prosjektet var å auke tilflytting og rekruttering til kommunar og næringsliv i Møre og Romsdal.

Programmet kan vise til ei rekkje tiltak som er sett i verk:

 • Pilotane “Sunnmøre i framtida” og “Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida”
 • Arbeidskraftsundersøking
 • Innflyttarkontor i Kristiansund, Molde, Ålesund og Rauma
 • Felles bu- og arbeidsmarknad i Surnadal, Halsa og Rindal

Herøyløftet

 • Integrerings og rekrutteringsprosjektet i Aure kommune
 • Websida www.movetomore.no (nettsiden er stengt)
 • Nytt studietilbod i vatn og avløp ved Høgskolen i Ålesund
 • Samarbeid med Nordveggen AS i Rauma
 • Prosjektet “Stopp pendlarstraumen” i Kristiansund

Love the Valley” og prosjektet “Møteplassen»

 • Aalesund International School

Hovedmål

Tilflytting og rekruttering til kommuner og næringsliv.

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Move to MoRe er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.