Midt i Gudbrandsdalen 2020

Prosjekt som skal styrke regionens posisjon som et attraktivt område for bosetting, næringsvirksomhet, investering og feriering.

Prosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020 er et bolyst- og omdømmeprosjekt som drives i fellesskap mellom kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Hovedmålet er å styrke regionens posisjon som et attraktivt område for bosetting, næringsvirksomhet, investering og feriering. Ungdommene i de tre midtdalskommunene er hovedmålgruppe, og det er allerede etablert en tenketank hvor ungdommen selv skal bidra i idéarbeidet. Arbeidet er organisert inn i eksisterende stillinger.

Prosjektet har definert følgende resultatmål

 • Stoppe fraflyttingen og stabilisere innbyggertallet i dalen.
 • Etter tre år skal prosjektet gradvis øke tilflyttingen til Midt-Gudbrandsdalen.
 • Stimulere til nyetablering av lokale virksomheter i Midt-Gudbrandsdalen.
 • Øke antall turister i regionen.

Attraktivitet

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboerne til å flytte hjem
 • Brev til potensielle utflyttere
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid mellom næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Regionråd eller lignende
 • Næringslivet

Hovedmål

Styrke regionens posisjon som et attraktivt område for bosetting, næringsvirksomhet, investering og feriering.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Midt i Gudbrandsdalen 2020 er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.