Lyst på Bygda

Prosjekt som skal styrke Noregs Bygdeungdomslag kompetanse om tema knytt til bygda og ungdom.

Noregs Bygdeungdomslag (NBU) er en landsdekkende organisasjon som blant annet jobber for levende bygder og aktiv ungdom. Gjennom forprosjektet Lyst på bygda ønsker NBU å bli en sterkere kompetanseorganisasjon for temaer knytte til ungdom og bygda, for eksempel: bolyst, stedsutvikling, lokal påvirkning og samarbeid med offentlig forvaltning.

Prosjektet går over tre år, og tar sikte på at NBU i skal bli en kunnskapsbase for fag og tema knyttet til ungdom og bolyst. Det er også et poeng for NBU, som en organisasjon på veg opp, å skolere også personer utenfor vår medlemsmasse.

Prosjektet består av to deler:

  1. Å bygge organisasjonen NBU som en kompetanseorganisasjon på tema knytte til ungdom og bygda. Dette har vi tenkt å gjøre gjennom å skolere våre eigne tillitsvalgte, både gjennom allerede etablerte arenaer, samt at vi ønske å etablere nye arenaer for dette.
  2. Kompetanse- og kunnskapsbygging blant medlemmene i NBU og ungdom i distriktene. Det handler både om å påvirke utvikling av eget hjemsted, og også det å  se muligheter i forhold til egen fremtid. Man vil i løpet av prosjektperioden arrangere regionale kurs som tar sikte på å informere og skolere ungdom og unge voksne i temaer relevante for å kunne påvirke og se mulighetene på eget hjemsted.

Prosjektet eies av NBU gjennom ei styringsgruppe satt ned av NBUs sentralstyre. Prosjektet driftes av en prosjektleder sammen med ei prosjektgruppe satt ned av styringsgruppa.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.