Fagområde: Inkludering Tilflytting

Lyngdal for alle

Bolystprosjekt med vekt på integrering

Lyngdal for alle er et prosjekt rettet mot integrering og inkludering av innvandrere og andre tilflyttere. Hovedmålsetting er å bidra til å øke integreringen og inkluderingen av alle tilflyttere i lokalsamfunnet. Prosjektet har spesielt fokus på ikke-vestlige innvandrere, men tar mål av seg at tiltakene og virksomheten skal bidra positivt hos tilflyttere generelt.

Prosjektet skal blant annet drive holdningsskapende arbeid blant barn og unge, etablere en flerkulturell møteplass, ta i bruk idrett og spesielt fotball som arena for integrering, opprette et flerkulturelt råd, arrangere en årlig velkomstseremoni og utvikle aktivitetsbrosjyre og hjelpeapparatsbrosjyre. Samtidig har prosjektet et fokus på regionalt samarbeid i Lister-regionen, hvor man har som et konkret delmål at prosjektet skal kunne oppskaleres til regionalt nivå.

Lyngdal for alle fikk i 2011 tildelt 1 300 000 kroner i bolystmidler.

 Aktiviteter

  • Annonsering i media
  • Eget nettsted
  • Brosjyrer og lignende
  • Besøk på skoler og studiesteder
  • Årlige temadager som setter et spesielt søkelys på prosjektets målgruppe og målsetting

Hovedmål

Integrering og inkludering av innvandrere og andre tilflyttere.

Målgrupper

  • Alle typer innflyttere
  • Potensielle tilflyttere
  • Innvandrere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Lyngdal for alle er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.