Fagområde: Tilflytting

Love the Valley – Sunndal

Prosjekt som skal synliggjøre Sunndals manfoldighet på flere områder.

Sunndal hadde et prosjekt kalt Love the Valley som startet opp i 2006 og varte i fire år. Prosjektet hadde egen nettside – lovethevalley.no (siden er nede) – som skulle synliggjøre Sunndals mangfoldige næringsliv og kommunens mange muligheter innen kultur, natur og andre fritidssysler, særlig med tanke på potensielle tilbakeflyttere. Prosjektet arangerte også Møteplassen som var en rekke tilstelninger i Sunndal. Arbeidet ble integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • deltatt på utstillinger/stand

Viktigste salgsargument

 • Vakker natur
 • Godt oppvekstmiljø
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnere

 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Næringslivet

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Love the Valley – Sunndal er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.