Lokale og regionaler parker

Nettverket av lokale og regionale parker bringer inn perspektiv på lokal og regional utvikling som er spennende og framtidsrettet.

Med inspirasjon fra andre land i Europa tar de fatt i de kultur- og naturverdiene som finnes i sine områder, med sikte på å skape utvikling. Parkkonseptet er helhetlig og  utviklingsorientert, både når det gjelder næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i stort.

Prosjektet er tildelt 500 000 i Bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.