LIV – Lavangen i vekst

Prosjekt som skal arbeide for en positiv lokal samfunnsutvikling i Lavangen.

Lavangen i vekst er et kommunalt treårig samfunnsutviklingsprosjekt (2011 – 2014) tilrettelagt for deltakelse fra næringsliv, frivillige, organisasjoner og kommunen. Oppdragsgiver er Lavangen kommune ved kommunestyret, og prosjektansvarlig er ordfører.

Prosjektet skal arbeide for en positiv lokal samfunnsutvikling. For næringslivet skal det etableres en fast møteplass, en arena som blir bindeledd for etablerere og eksisterende næringsliv. Et av formålene med prosjektet er å endre folketallet i positiv retning. Troms fylkeskommune har gitt tilskudd til prosjektet. Ungdom er hovedmålgruppe.

Samarbeidspartnere

 • Troms Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Innovasjon Norge

Aktiviteter

 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyremateriell og lignende
 • Profilering av kommunen – plan
 • Møter og møtereferat
 • Bruk av sosiale medier
 • Direkte henvendelser med brev eller mail

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Friluftsliv

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

LIV – Lavangen i Vekst er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.