Kysten er klar og Kyst Trainee

Et samarbeidsprosjekt mellom 11 kommuner på trøndelagskysten

Ambisjonen er å være den mest spennende kystregionen i Europa basert på de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har. Prosjektet arbeider for at så mange som mulig skal få innblikk i hvilke muligheter trøndelagskysten representerer, både for innbyggere, tilflyttere, etablerere, investorer og andre grupper.

Prosjektet har tre hovedsatsingsområder:

 1. Omdømmebygging og gode bolysttiltak
 2. Kompetanseutvikling
 3. Helhetlig arealforvaltning

KystTrainee er et tiltak innenfor kysten som er direkte rettet mot å skaffe nye innbyggere. Dette er en regional traineeordning som dekker kystområdet i Sør Trøndelag. Ordningen startet i 2010 og på sikt er målet å ha 10 traineer på kysten til enhver tid. Ordningen omfatter flere fagområder.  Kandidatene må ha minst 3 årig utdanning. KystTrainee er igangsatt og ledes av Hemne Næringshage. Arbeidet er organisert i eksisterende stillinger.

Periode

Fra og med 2009.

KystTrainee startet i 2010 med videreføring av flere aktiviteter fra 2008 og 2009.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Eget nettsted
 • Annonsering i media
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger /stand
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttere
 • Vertsskapsordning
 • Omdømmejobbing

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet Friluftsliv
 • Gode tjenestetilbud
 • Vakker natur
 • Godt oppvekstmiljø

Samarbeidspartnere

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og de 11 kommunene, næringsliv og forskningsinstitusjoner.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Ungdom
 • Kvinner
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Kysten er klar og Kyst Trainee er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.