Fagområde: Næringsutvikling

Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Dette prosjektet satser på kulturbasert næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i samarbeid Dalane kommunene, Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.

Prosjektet «Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse» er en videreføring av prosjekt «Arbeidsplasser mellom kultur og næring» som avsluttes desember 2013.

Det skal bygges opp en bærekraftig og profesjonell kulturbasert næring i tett samarbeid med – også rent fysisk – den aktive industrien. Jøssingfjord Vitenmuseum og Magma Geopark skal sette denne industrien inn i en historisk og kulturell ramme. Vitenmuseet skal etableres i et industrielt kulturvernområde og i nær tilknytning til den aktive bergverksindustrien.

Hovedmålet i prosjektet er innovativ og offensiv satsing på kulturbasert næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i samarbeid Dalane kommunene, Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.

Samarbeidspartnere

 • Magma Geopark
 • Dalane studiesenter
 • Sokndal Ungdomsråd
 • Citta Slow styringsgruppe
 • Dalane Friluftsråd
 • Norsk Bergverksnettverk/Norsk Bergverksmuseum
 • Jærmuseet
 • Private aktører guiding, overnatting og opplevelser.

Målgruppe

Prosjektet skal realisere aktiviteter og arbeidsplasser mot flere målgrupper:

 1. Barn og unge – fra barnehage til universitetsnivå. (Jøssingfjord Vitenmuseum)
 2. Ungdommer som tar høyere utdanning- og som ønsker å finne seg arbeid i hjemregionen
 3. Nederlandske familier – oppsøkende virksomhet, messe i Nederland
 4. Egne innbyggere, bedrifter, organisasjoner og enkelt personer med tilknytning til flerkulturell arbeidskompetanse

Aktiviteter

Det vil være aktiviteter rettet direkte mot målgruppene:

 • I fortsettelsen av hovedmålet realisering av Jøssingfjord Vitenmuseum er målgruppen barn og unge aktiviteter som vil øke interessen for realfag.
 • Åpne arrangement med forskjellige emner: flerkulturell kompetanse, integrering, ungdommer tilbake til distriktet.
 • Pilotprosjekt innenfor turist-/gjesteinformasjon – guiding – aktiviteter for publikum: klatring, toppturer og padling. I samarbeid med ungdomsrådet .

Prosjektet Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse er tildelt inntil 700 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Hovedprosjektet er forankret i:

 • Strategisk Næringsplan for Dalane 2009 – 2021 (Dalanerådet)
 • Regionalt Utviklingsprogram for Rogaland 2011 – med bevilgning til videreføring og – utvikling av Magma Geopark
 • Regionalplan for museum 2011 – 2014 (Rogaland fylkeskommune)
 • Kommuneplanen for Sokndal kommune 2011 -2022
 • Prosjektet: «Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse» er forankret i Dalanerådet februar 2013.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Dalanerådet

Styringsgruppe: Dalanerådet (politisk deltakelse – kommunene Dalane), Rogaland Fylkeskommune/Magma Geopark, Dalane Folkemuseum, Oppvekst- og kultursjef i Sokndal kommune.

Prosjektansvarlig: Valentin Svelland (Næringssjef i Dalane)

Prosjektleder: Bess Grastveit

Delprosjektleder: Nils Jacobsen (Næringssjef i Sokndal kommune)

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Hovedmålet i prosjektet er innovativ og offensiv satsing på kulturbasert næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i samarbeid Dalane kommunene, Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal

Delmål:

 1. Jøssingfjord Vitenmuseum er etablert og har fått et faglig og sosialt innhold som tilfredsstiller de ulike målgruppene.
 2. Integrering – i Dalane er det ulike folkeslag – knytte kontakter og dialog i samarbeid med alle kommunene. Sokndal kommune vil arbeide videre i forhold til nederlendere som vil tilføre kommunens næringsliv kompetanse og øke folketallet.
 3. Tilflytting – det er viktig å skape interesse for at egne ungdommer tar utdannelse/samtidig tilrettelegge for å få ungdommer tilbake til kommunene etter ferdig utdannelse.
 4. Turist/gjesteinformasjon – etablering av turistinformasjon for Dalane, opplæring av guider, legge til rette for etablering ny næring innen klatring, padling, toppturer og andre aktiviteter. Bookingsystem – pakketurer i Dalane i samarbeid med Magma Geopark.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Prosjektet Jøssingfjord Vitenmuseum har vært mer omfattende og tidskrevende enn det man kunne forutse. For å komme i mål med hovedprosjektet som vil skape flere nye kompetanse arbeidsplasser er vi avhengige av en videreføring av prosjektet. Dette vil igjen skape ytterligere muligheter i forhold til hovedprosjektet «Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring«.

 1. Realisering av Jøssingfjord Vitenmuseum kan skape 10 – 15 nye arbeidsplasser
 2. Åpne arrangement rettet mot barn og ungdom
 3. Sokndal kommune sitt Nederland prosjekt – en familie integrerer pr. år i prosjektperioden
 4. Årlig konferanse rettet mot «flerkulturell kompetanse» i samarbeid med næringslivet
 5. Pilotprosjekt på: Turist- og gjesteinformasjon, guiding,opplevelsesturer. Det er et mål at denne virksomheten etableres i Jøssingfjord Vitenmuseum for hele regionen.

Effekter

Den viktigste effekten med å videreføre hovedprosjektet er å etablere Jøssingfjord Vitenmuseum som er forankret lokalt og regionalt. Dette er et gjennomarbeidet prosjekt som har utviklet seg over lang tid. Vitenmuseet vil kunne tilføre Dalaneregionen et viktig tyngdepunkt for formidling av regionens kultur- og naturhistorie.

Prosjektet vil bidra til å profesjonalisere aktiviteter innenfor reiselivsnæringen, vil skape nye- og sikre eksisterende kulturbaserte arbeidsplasser.

Integrering – det er viktig for å øke folketallet men samtidig viktig for distriktet å få tak i flerkulturell kompetanse. Det er en positiv utvikling i næringslivet i Dalane med store vindkraftprosjekt og utvikling innenfor bergverk.