Kulturbasert entreprenørskap – for, av og med ungdommen

Bolystprosjekt med fokus på ungom i Lærdal.

Prosjektet skal gjennomføre ulike tiltak basert på arbeid, arrangement og attraktivitet. Målet er at bygda skal blir mer attraktiv for ungdom. Alle tiltakene som er tenkt gjennomført i prosjektet skal være basert på kultur. I tillegg skal de fleste også være basert på næringsutvikling. Kulturbasert entreprenørskap er derfor et vesentlig element i prosjektet.

Prosjektet er tildelt 500 000 i Bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.