Fagområde: Tilflytting

Krødsherad

Tilflyttingstiltaket i Krødsherad får folk til å kjenne seg velkomne.

Prosjekt ung satte søkelyset på de unge i bygda – hvordan motivere dem til å tenke «heim att» etter endt utdannelse. Prosjektet viste mulighetene for ulike yrker, også i kunnskaps- og kompetansebedrifter, fritidstilbud, gode oppvekstsvilkår for barn, muligheter for pendling osv.  Samarbeidet med ungdomsskolen om jobbavis, og om yrkesmesse med næringslivet.

Kommunen sender velkommenbrev med informasjon til alle nyinnflyttede, inviterer til velkommenmøte, tilbyr alle nyfødte en velkommenpakke med babyteppe i ull og babykopp med egen logo «født ved foten av Norefjell», og de arrangerer eget møte for nybakte foreldre. Arbeidet er fordelt i eksisterende og nye stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen
 • Arrangement i kommunen
 • Annonsering i media
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/ eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Integreringstiltak for tilflyttende

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Sentral beliggenhet
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Regionrådet for Midt- Buskerud
 • Buskerud Fylkskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Samarbeidet med Sigdal kommune om Yrkesmesse for ungdommen

Hovedmål

Skape tilflytting til Krødsherad

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Høyt utdannet arbeidskraft
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet
 • Flyttere fra storbyer
 • Hyttefolk
 • Turister, gjennomreisende

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Krødsherad er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.