Fagområde: Tilflytting

Kompetanse til olje, gass og gruveindustrien i Nord-områdene

Skrikende behov for ingeniører og teknisk kompetanse hos nordnorske bedrifterer er bakgrunnen for satsingen.

Prosjektet (2011 – 2012) er et samarbeid mellom industri, utdanningsinstitusjoner og kommunale myndigheter i Finnmark, Troms og Nordland. Det overordnete målet er å bygge opp relevant kompetanse i hele regionen som kan bidra til å løse framtidige arbeidskraftutfordringer i Nord- Norge og Nordvest-Russland innen olje-, gass- og mineralnæringene.

To hovedtiltak

  • Kompetanseheving på det å rekruttere og integrere ingeniører/teknisk kompetanse på begge sider av grensen. Deltakende bedrifter vil lære om internasjonale rekrutteringsstrategier i praksis. Disse strategiene innebærer kulturforståelse, bedriftsforståelse, skreddersydd norskopplæring, samt praktisk tilrettelegging for hele familien.
  • Bygge opp nødvendig kapasitet for tilrettelegging av rekruttert personale i mottakerbedrifter og mottakerkommuner. I løpet av høsten 2012 vil førti ingeniører og tjue operatører fra Russland presenteres for mulig ansettelse hos deltakende bedrifter. Dette er kandidater som er kvalitetssikret gjennom prosjektet. I tillegg vil Hammerfest, Sør-Varanger og Rana kommuner implementere skreddersydde systemer for ivaretakelse av den rekrutterte kompetansen. Dette er systemer som også kan brukes for bedre tilrettelegging for andre tilflyttere i kommunene.

Samarbeidspartnere

  • NHO Troms og Nordland
  • Landsdelsutvalget
  • Statoil
  • Universitetet i Tromsø
  • Northern/Arctic Federal University (NarFU)

Prosjektet ledes av Bedriftskompetanse AS

Målgrupper

Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tiltaket er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.