Fagområde: Tilflytting

Kom og Bli

God og stabil arbeidskraft er målet for Kom og Bli i Finnmark.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund og Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune.  Målsetningen med prosjektet er å bli bedre på å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i kommunene. Kommunene som inngår i prosjektet har laget en strategi for rekrutteringsarbeid.

Tiltakene skal involvere hele kommunen i en strategi for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Alle tiltakene har ulike målgrupper og ulike redskap, men samme mål: God og stabil faglig arbeidskraft.

Alle de ulike nivåene i kommunen skal ha ansvar og oppgaver i rekrutteringsarbeidet. For eksempel å engasjere egen ungdom, holde kontakt med studenter, følge opp jobbsøkere og legge til rette for at nye og gamle arbeidstakere trives, utvikler seg og blir i kommunene. Mottoet er: Jo flinkere de enkelte kommunene blir til å rekruttere, jo mer populær blir hele Finnmark.

Målgruppe

Arbeidskraft generelt

Eksempler på Kom og Bli tiltak

 • Få bedre oversikt over kompetansebehov
 • Innsikt i hvorfor ansatte bytter jobb
 • Intervju og prosedyrer ved start og slutt
 • Gode oppfølgingstiltak for ansatte (eks. bolig, fritid, kompetanse, reise ol.)
 • Bli mer profesjonell i ansettelsesprosedyrer
 • Redusere saksbehandlingstid der det er mulig i ansettelsesprosessen
 • Være tidlig ute med å annonsere ledige stillinger
 • Utvikle gode og engasjerende annonsetekster
 • Treffe aktuelle arbeidstakere der de er
 • Holde søkere varme i ansettelsesprosessen
 • Presentere lokale lag, foreninger og næringsliv, hjelpe til med rask integrering av nyansatte i lokalsamfunnet
 • Gjennomføre folkemøter for å samle hele kommunene om prosjektet

Hovedmål

Hovedmålet er å bli bedre på å rekruttere og beholde kompetanse i kommunene.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Kom og Bli er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.