Fagområde: Tilflytting

Kom og bli boan i Roan

Tilflyttingstiltak i Roan kommune

Kom og bli boan i Roan er et prosjekt for å få økt tilflytting til Roan gjennom å gi tilskudd til personer under 40 år som flytter til kommunene, samt gratis tomt. Ambisjonen er å fortsette prosjektet når kommuneøkonomien tillater det.

Roan deltar også i prosjektene Nettverk for optimistbygder, småkommuneprosjektet og Kysten er klar som alle har egne oppslag ovenfor.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilbakeflyttere
 • Brosjyrer og lignende
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Kysten er klar

Hovedmål

 • Økt tilflytting

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Barnefamilier

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Kom og bli boan i Roan er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.