Fagområde: Tilflytting

Jobb i Romsdal

Kampanje for å profilere Romsdalsregionen.

Rekruttering er en hovedutfordring for alle som er involvert i næringsutvikling. På bakgrunn av dette har næringsforumene og kommunene i Romsdal gått sammen for å profilere Romsdalsregionen (inklusive Eide, Gjemnes og Sandøy) som bo – og arbeidssted. Det har vært kampanje i regi av de 10 næringsforaene i Romsdal med stands under MoldeJazz og RaumaRock. Arbeidet ble integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Sentral beliggenhet
 • Arbeidsplasser
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Næringsforaene

Hovedmål

Profilere Romsdalsregionen.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Jobb i Romsdal er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.