Fagområde: Inkludering

Integrering i Moskenes

Prosjekt som skal sikre integrering av innvandrere i Moskenes kommune.

Moskenes kommune arbeider helhetlig, konkret og målrettet med temaet integrering, spesielt av innvandrere og deres familie. Språkopplæring og integrering vil være avgjørende for en sunn utvikling og trivsel mellom folk.

Prosjektet er tildelt 640 000 i Bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.