Fagområde: Tilflytting

Innovasjon for vekst i Leksvik

Tilflyttingstiltak i Leksvik kommune.

Hovedmålet med Innovasjon for vekst er å få til befolkningsøkning i Leksvik kommune. Prosjektet har videre som mål å utvikle, implementere og teste tiltak basert på Leksvikssamfunnets beste svar på tre hovednøkler:

  • Barna først
  • Skandinavisk levesett og verdier mer enn andre
  • Beste sted å bo

Hovedprosjektet har en kostnadsramme på 2,1 millioner kroner. Av dette er 1,4 millioner finansiert gjennom Innovasjon Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Forprosjektet var ferdig i 2010.

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Innovasjon for vekst i Leksvik er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.