Inderøy 2020

Prosjekt som skal skape økt bolyst og næringsutvikling.

Inderøy 2020 skal gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred innen 2020. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger. Perioden for prosjektet er 2010 – 2014.

Delmålene er:

 1. Økt bolyst, bokraft og tilflytning
 2. Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
 3. En varig nyskapings- og utviklingskultur

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Grendemobilisering

Viktigste salgsargumenter

 • Godt oppvekstmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Kulturtilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Hovedmål

Skape økt bolyst og næringsutvikling

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Inderøy 2020 er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.