Fagområde: Tilflytting

Hoga Heim

Treff for utflyttede ungdommer fra kommunene Grong, Høylandet og Overhalla.

Hoga Heim er treff for utflyttede ungdommer. Kommunen har gode erfaringer med Hoga Heim-treff, og ungdommer sier at det er viktig for dem å få informasjon på denne måten om muligheter for jobb i Namdalen.

Kommunene legger ut informasjon om tiltaket på en egen Facebookside. Hoga Heim startet som et delprosjekt under MIN-prosjektet, men videreføres som egen fast ordning. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Eget nettsted
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Kulturtilbud
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Nord- Trøndelag Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nord- Trøndelag
 • Næringslivet

Målgrupper

 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere

Mer informasjon på prosjektes facebookside.

Hovedmål

At ungdom flytter tilbake til bygdene.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Hoga Heim er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.