Fagområde: Inkludering Tilflytting

Hjelmeland 24-7

Prosjekt der Hjelmeland bygdekvinnelag skal vere med å byggje eit kvinnenettverk for inkludering av innflyttar- og innvandrarkvinner.

Hjelmeland kommune har samarbeidsavtale med Hjelmeland samfunnshus og teaterlag, Hjelmeland bygdekvinnelaget, Jøsneset helselag og Årdal bygdaråd i gjennomføring av prosjektet.

Hjelmeland samfunnshus og teaterlag har ei sentral rolle, og det skal mellom anna etablerast ungdomsteater. Hjelmeland bygdekvinnelag skal vere med å byggje eit kvinnenettverk for inkludering av innflyttar- og innvandrarkvinner. Jøsneset helselag og Årdal bygdaråd er med på eit delprosjekt som går ut på å skape inkluderande møteplassar ute i naturen.

Prosjektet er tildelt 780 000 i Bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.