Fagområde: Tilflytting

Hjartdal – Fra bygd til landsby

Videreutvikling av et bærekraftig samfunn i Tuddal.

Dette prosjekter er nå videreført til gjennomføringsfasen i et nytt prosjekt som heter Tuddal – Frå bygd til landsby – fase 2.

Prosjektet «fra bygd til landsby» er en videreføring av prosjektet «bygda og fjellet». Hovedmålet var å videreutvikle et bærekraftig samfunn i Tuddal. Prosjektet skulle bidra til å snu befolkningsutviklingen fra negativ til positiv. Det skulle også legges til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping gjennom næringsutvikling og økt bosetting.

Målgruppene for prosjektet var ungdom og unge voksne, både utflytta Tuddøler, og de som fremdeles bodde der og andre som ønsket å flytte til Tuddal. Videre var det fokus på likestilling mellom kvinner og menn i nærings- utviklingssammenheng.

Aktiviteter

 • Elevene på Tuddal og Sauland skoler har arbeidet i prosess og foreslått mange ideer som er viktig for ei framtid i Tuddal.
 • Samarbeidsprosesser med lag, foreninger og enkeltaktører i bygda
 • Prosjektet engasjerte arkitektfirmaet Context AS fra Rjukan for å gjennomføre landsskapsanalyser i Tuddal

Viktigste salgsargumenter

 • Pendlingsmuligheter
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Telemark Fylkeskommune
 • Næringslivet

Hovedmål

Videreutvikle et bærekraftig samfunn i Tuddal.

Målgrupper

 • Kvinner
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Hjartdal – Fra bygd til landsby er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.