Fagområde: Tilflytting

Heimte-prosjektet i Bykle

Tilflyttingstiltak i Bykle kommune.

Heimte-prosjektet gikk ut på å holde kontakt med ungdom under utdanning. Næringslivet fungerte som samarbeidspartnere. Prosjektet ble avsluttet i 2009.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Arbeidsplassar

Hovedmål

Tilflytting

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Heimte-prosjektet i Bykle er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.