Gratis barnehage, SFO og tomt i Nesseby

Tiltak som skal øke innbyggertall og boligbygging i Nesseby kommune.

Som tiltak for å øke innbyggertallet i Nesseby kommune har kommunen hatt et prosjekt (2007 – 2011) der de tilbyr gratis barnehageplasser og SFO. For å få fart på boligbyggingen har kommunen også tilbudt gratis boligtomter og  kroner 60.000 i etableringsstøtte for kjøp og bygging av bolig.

Viktigste salgsargument

  • Gratis tomt, barnehageplass og SFO
  • Nærhet til Finland og Russland
  • Varangerfjorden: fargerik og fiskerik

Målgruppe

Alle typer innflyttere

Nettside med informasjon om kommunens tilflyttingstiltak.

Hovedmål

Stabilisere bosetning og få nye innbyggere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tiltaket er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Det inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.