Framtidskonferansen i Tjeldsund

Ungdomskonferansen i Tjeldsund

2012

Fremtidskonferansen 2012 hadde som mål å samle 200 ungdommer fra regionen til konferanse. Der skulle man først og fremst møtes, høre på spennende foredrag, oppleve kultur og få bedre kjennskap til Tjeldsund.

Konferansen ble arrangert 11. september på Norges Brannskole.  Det var ca 200 deltagere fra omliggende kommuner. Arrangementet var godt gjennomført, gode foredrag og flotte kulturinnslag.

2010

Ungdomsrådet i kommunen skal samarbeide med ungdom knytt til Høgskulen i Narvik og ungdom frå andre delar av verda for å etablere samarbeid om utvikling av Tjeldsund. Korleis ser andre på Tjeldsund, kva er deira råd? Kva kan Tjeldsund sine ungdomar lære om kulturforståing og entreprenørskap, med sikte på verdiskaping på lang sikt?

Prosjektet fekk 225 000 i bulystmidlar i 2010.

Hovedmål

Samle ungdom til konferanse, fremme bolyst

Delmål

Å arrangere konferansen er en oppgave for ungdomsrådet i Tjeldsund. Det bidrar til å styrke ungdomsrådet og derav medvirkning i kommunen.

Målgrupper

Ungdom 13 – 19 år

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap: Ungdomsrådet i Tjeldsund. Forankret i Tjeldsund kommune, god oppfølging fra kultur og oppvekst og ordfører.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Med god hjelp fra kommunens kulturavdeling og politisk ledelse hadde ungdomsrådet bra kontroll på arrangementet og på gjennomføringen. Mange å trekke veksler på.

Kommunens rolle

Svært god oppfølging av prosjektet.

Målformulering

Ungdom og medvirkning er viktig for å skape identitet og bolyst. Målformuleringene er gode.

Resultat og effekt

Godt gjennomført arrangement, nådde mål og fikk positiv respons fra publikum. Arrangører og politikere godt fornøyd med arrangement.

Nyskapning og kreativitet

At ungdom er sentral i planlegging og gjennomføring av egen konferanse er positivt og spennende i henhold til medvirkning og kulturentreprenørskap

Godt fundert og godt gjennomført konferanse som skaper tilhørighet og identitet for både arrangører og publikum. Ungdomsrådet har en aktiv rolle i kommunen og mange kan lære mye om godt ungdomsarbeid av Tjeldsund kommune.