FOT – Folketallsutvikling og Tilflytting til Helgeland

Prosjekt med mål om at folk bosetter seg mer varig i regionen.

Prosjektet Folketallsutvikling og Tilflytting (2011 – 2013) drives i regi av Helgeland regionråd og tar utgangspunkt i at det er vanskelig å skaffe nok arbeidskraft til regionens bedrifter, og at det er dyrt å leie inn arbeidskraft gjennom byråer. En ønsker derfor å få folk til å bosette seg på varig basis i regionen.

Samarbeid, tilrettelegging og felles profilering

Det er nødvendig å bli bedre til å gi informasjon om arbeid, bolig, språkopplæring og integrering, samt oppfølging av tilflyttere. Dette er områder som kan være vanskelig for den enkelte kommune å håndtere, det er derfor vurdert som et poeng å samarbeide om å koordinere disse oppgavene. Samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv.

FOT-prosjektet skal gjøre regionen til et mer tilgjengelig og attraktivt område å bo i, og bistå kommunene i tilflyttingsarbeidet. Dette skal skje gjennom aktiv tilrettelegging, samt oppfølging, og felles profilering av regionen som bo- og arbeidsmarked. For å kunne gjennomføre prosjektet effektivt skal det knyttes kontakt med andre som arbeider innen samme satsingsområder både lokalt, regionalt og sentralt. Det arrangeres blant annet dialogseminarer om temaet.

Målgrupper

  • Arbeidskraft generelt
  • Kvinner

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Prosjektet Folketallsutvikling og Tilflytting er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.