Fagområde: Tilflytting

Forsvarsfamilier i Troms

Pilotprosjektet Forsvarsfamilier i Troms arbeidet fra 1998 – 2001 med å høste erfaringer fra forsvarsfamilier som flyttet samlet til Bardu, Målselv og Sørreisa.

Medflytterne fikk sine individuelle utdannings- og karriereforløp tilrettelagt ut fra regionale og lokale muligheter. Medflytternes opplevelse av situasjonen sto sentralt i arbeidet.

Prosjektet er evaluert av Kari Mette Aaseth og resultatene er publisert i tidsskriftet Plan 2002/nr. 02 «Fra drøm i sør til virkelighet i nord – Regional rekruttering, individuell tilrettelegging for familieflyttinger».

Prosjektet ble videreført i 2001 – 2003 i samarbeid med Forsvaret.

Samarbeidspartnere

 • Troms Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Forsvaret

Målgrupper

 • Kvinner
 • Barnefamilier

Aktiviteter

 • Eget nettsted
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttede

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Gode tjenestetilbud

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Prosjektet Forsvarsfamilier i Troms er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.