Fagområde: Tilflytting

Folk i husan

Prosjekt som siktar mot beflokiningsauke gjennom omsetting av ledige hus og småbruk.

Prosjektet Folk i Husan (avsluttet) var organisert som et kommunenettverk under KS-satsingen Livskraftige Kommuner.

Målet med samarbeidsprosjektet var at kommunene gjennom tilrettelegging og påvirkning skal forsøke å omsette ledige hus og småbruk for å oppnå befolkningsvekst. Det ble derfor gjennomført registrering av ledige hus i de seks kommunene. Folk i husan er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.